Met een immunotherapiekuur stimuleer je het immuunsysteem om een tolerantie te ontwikkelen voor de specifieke allergenen waarvoor je overgevoelig bent, zoals boompollen of graspollen. Het doel van immunotherapie is om je minder allergisch te maken, zodat je minder of soms zelfs helemaal geen allergie klachten meer ervaart en je geen symptoombestrijders meer hoeft te gebruiken.

De totale behandeling duurt 3 tot 5 jaar. Deze periode heeft je lichaam nodig om tolerantie op te bouwen tegen de stof waarop je allergisch reageert. De therapietrouw is van invloed op het slagen van de behandeling. Allergie immunotherapie bestaat uit een tweetal toedieningsvormen en kan worden overwogen bij patiënten met klachten die onvoldoende reageren op symptomatische medicatie van neussprays en tablatten.

Subcutane immunotherapie, via onderhuidse injecties

Subcutane (net onder de huid) immunotherapie is de meest voorkomende vorm van allergeen specifieke immunotherapie en omvat een reeks injecties bij een instelfase en een onderhoudsfase. Door middel van kleine oplopende en gecontroleerde doseringen van een bepaald allergeen wordt de tolerantie voor dat allergeen verhoogd. Na verloop van tijd verandert de reactie van je immuunsysteem op de stof waarvoor je allergisch bent, het lichaam raakt gewend en maakt de ongewenste immuunreactie ongevoelig. Je lichaam reageert niet meer zo overdreven en een minder heftige reactie van je afweersysteem zorgt voor minder allergische klachten.

De subcutane vormen van immunotherapie die veel worden ingezet zijn:

 • préseizoenale (voorafgaand aan het bloeiseizoen) subcutane immunotherapie
  • instelfase 3 injecties
  • onderhoudsfase 3 injecties
  • dit wordt voor en tijdens het bloeiseizoen tenminste 3-5 jaar herhaald
 • pereniale (het hele jaar door) subcutane immunotherapie
  •  instelfase 15 injecties
  • onderhoudsfase maandelijks 1 injectie
  • dit wordt het hele jaar voor tenminste 3-5 jaar herhaald

De behandeling start in een ziekenhuissetting of in een huisartsenpraktijk waarbij specifieke deskundigheid hiervoor aanwezig is. Behandelingen die worden gestart in het ziekenhuis worden veelal overgenomen door de huisartsenpraktijk.

Sublinguale immunotherapie door middel van tabletten (onder de tong)

Sublinguale (onder de tong) immunotherapie is een alternatief voor injectie-immunotherapie. Voor deze vorm van behandeling worden tabletten met het specifieke allergeen onder de tong geplaatst. De eerste dosis sublinguale immunotherapie wordt onder toezicht van een arts toegediend. De behandeling duurt 3 tot 5 jaar en bestaat uit het dagelijks innemen van één tablet. ‘Het risico op non-compliance is hierdoor reëel.’ (richtlijnen.nhg.org)

De sublinguale vormen van immunotherapie zijn:

 • précoseizoenale (vooraf en tijdens het bloeiseizoen) tablet onder de tong
  •  insteltablet gedurende 2 dagen
  • onderhoudstablet gedurende 7 maanden
  • dit wordt voor en tijdens het bloeiseizoen tenminste 3-5 jaar herhaald
 •  pereniale (het hele jaar door) smelttablet onder de tong
  •  dagelijks 1 tablet gedurende 12 maanden
  • dit wordt het hele jaar voor tenminste 3-5 jaar herhaald

Allergie immunotherapie is uitsluitend op recept van een (huis)arts verkrijgbaar.